ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ

Οι εταιρία μας έχει στην ευθύνη της καλλιέργειες κερασιού, ροδάκινου, νεκταρινιού, βερίκοκου, δαμάσκηνου, λωτού, κυδωνιού, αχλαδιού, ακτινιδίου στις περιφέρειες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, της Πελοποννήσου και της Ηπείρου. Οι εκμεταλλεύσεις στο σύνολό τους είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα Βιολογικής Γεωργίας – GlobalGap, ενώ η στρατηγική καλλιέργειας είναι απολύτως κατευθυνόμενη και υποστηριζόμενη από επισκοπήσεις εξειδικευμένου προσωπικού και άρτια εργαστηριακή υποδομή.

Οι μορφές οργάνωσης των συνεργαζόμενων παραγωγών είναι: εταιρίες – ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί – ομάδες παραγωγών, εταιρίες και ιδιώτες.