ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΟΔΙΟΥ

Αποτελεί ένα από τα φυτικά είδη που αναπτύχθηκε σε επαγγελματικό επίπεδο στη χώρα μας την τελευταία δεκαετία. Το δίκτυο μας προωθεί την καλλιέργεια των ποικιλιών Acco και Wonderful σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Οι εκμεταλλεύσεις της ποικιλίας «Wonderful» εντοπίζονται στους Νομούς Σερρών, Κιλκίς, Δράμας, Καβάλας, Ροδόπης, Λαρίσης, Τρικάλων, ενώ το παραγόμενο προϊόν διατίθεται ως νωπό στις αγορές του εξωτερικού (Γερμανία, Αυστρία) και ως προϊόν για χυμοποίηση στην Ελληνική αγορά. Οι εκμεταλλεύσεις της ποικιλίας «Acco» εντοπίζονται στους Νομούς Σερρών, Κιλκίς, Δράμας, Καρδίτσας, Λαρίσης, Τρικάλων, ενώ το παραγόμενο προϊόν διατίθεται ως νωπό στις αγορές του εξωτερικού (ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον από τις αγορές της Γερμανίας, της Αυστρία και της Ελβετίας) και ως προϊόν για χυμοποίηση στην Ελληνική αγορά. Οι εκμεταλλεύσεις στο σύνολό τους είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα Βιολογικής Γεωργίας – GlobalGap, ενώ η στρατηγική καλλιέργειας είναι απολύτως κατευθυνόμενη και υποστηριζόμενη από επισκοπήσεις εξειδικευμένου προσωπικού και άρτια εργαστηριακή υποδομή.

Οι μορφές οργάνωσης των συνεργαζόμενων παραγωγών είναι: εταιρίες – ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί – ομάδες παραγωγών, εταιρίες και ιδιώτες.

ροδιά