ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΥΚΟΥ

Η καλλιέργεια του σύκου είναι μια σχετικά νέα μορφή γεωργικής εκμετάλλευσης για την χώρα μας, αν εξαιρέσουμε τις περιοχές της Μεσσηνίας και Εύβοιας. Το δίκτυο μας προωθεί την καλλιέργεια της ποικιλίας «Black Mission» η οποία προσφέρεται για νωπή κατανάλωση, έχοντας εγκατεστημένες εκμεταλλεύσεις σε Μακεδονία και Θεσσαλία (Νομοί: Κιλκίς, Λάρισας, Πιερίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας). Το προϊόν της συγκεκριμένης ποικιλίας εμφανίζει έντονες εξαγωγικές προοπτικές στις αγορές Γερμανίας, Αυστρίας και Ελβετίας. Οι εκμεταλλεύσεις στο σύνολό τους είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα Βιολογικής Γεωργίας – GlobalGap, ενώ η στρατηγική καλλιέργειας είναι απολύτως κατευθυνόμενη και υποστηριζόμενη από επισκοπήσεις εξειδικευμένου προσωπικού και άρτια εργαστηριακή υποδομή.

Οι μορφές οργάνωσης των συνεργαζόμενων παραγωγών είναι: εταιρίες – ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί – ομάδες παραγωγών, εταιρίες και ιδιώτες.

syko kafasi