ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ & ΑΥΤΟΦΥΗ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ

Πειραματική ανάπτυξη ποικιλιών και καλλιέργεια αυτοφυών οπωροφόρων της Ελληνικής υπαίθρου (κράνο, κούμαρο, τσάπουρνο) 

Γνωρίζοντας τα λειτουργικά χαρακτηριστικά φρούτων όπως το κράνο, το κούμαρο, το τσάπουρνο, καθώς και τη σημασία - χρήσεις τους στη διατροφή και στη μεταποίηση από τους πληθυσμούς του ορεινού όγκου της πατρίδας μας, έχουμε αναπτύξει πειραματικές εκμεταλλεύσεις με σκοπό την αξιολόγηση φαινοτύπων και την παραγωγή ποιοτικού φυτικού υλικού. Από την ερχόμενη καλλιεργητική περίοδο πρόκειται να εγκατασταθούν οι πρώτες εκμεταλλεύσεις στον ορεινό όγκο της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.