Επικεφαλής και ιδρυτής του δικτύου της PlantDirect είναι ο Δρ. Μπάρδας Γεώργιος (Γεωπόνος – Φυτοπαθολόγος).

Οι τομείς δράσεις τεχνικής υποστήριξης, μεταποίησης και πωλήσεων είναι στελεχωμένοι ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Γεωπόνοι: Μπάρδας Γεώργιος – Θεοδωράκης Αθανάσιος – Παπαβαΐτσης Παναγιώτης – Μανδράς Χρυσοβαλάντης – Γκαλιάκης Δημήτριος – Μπότσης Παναγιώτης.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Χημικοί –Επιστήμονες τροφίμων : Βογιατζής Χρήστος (Εξωτερικός συνεργάτης).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Οικονομολόγοι – Marketeer: Γιάννου Μάχη – Μπάρδα Φανή – Κυριακίδου Νικολέτα.

ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Γεωπόνος με εξειδίκευση σε υπηρεσίες πιστοποίησης και συστήματα ποιότητας: Θεοδωράκης Αθανάσιος