ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες βιολογικής και ολοκληρωμένης γεωργίας.
 • Διεξαγωγή επιθεωρήσεων - επισκοπήσεων αγρών με σκοπό τον ορθολογικό σχεδιασμό στρατηγικών λίπανσης – θρέψης και φυτοπροστασίας με γνώμονα την οικονομικότητα και την αειφορία των εκμεταλλεύσεων.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Εργαστηριακές μελέτες

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Εργαστηριακές μελέτες
 • Εργαστηριακές μελέτες και προσδιορισμός της ευαισθησίας πληθυσμών φυτοπαθογόνων μυκήτων σε μυκητοκτόνα.
 • Εφαρμογή απομονώσεων μυκήτων του γένους Trichoderma με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση εδαφογενών φυτοπαθογόνων μυκήτων (Armillaria mellea, Phytophthora spp., Verticillium dahliae, Pythium ultimum, Rhizoctonia solani, Fusarium spp.).
 • Αξιολόγηση εναλλακτικών μεθόδων της χημικής φυτοπροστασίας φυτοπαθογόνων μυκήτων - βακτηρίων - εντόμων.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Μελέτες κτημάτων
 • Γεωργοοικονομικές μελέτες.
 • Μικροβιακή ανάλυση εδάφους.
 • Αναλύσεις εδάφους - φύλλων - νερού.
 • Δυνατότητα «κατά παραγγελίας» ανάπτυξης εκτάσεων εκμεταλλεύσεων φυτικών ειδών με σκοπό την κάλυψη αγοραστικής ζήτησης προϊόντων.
Μελέτες κτημάτων
Ανάπτυξη – Προώθηση προϊόντων και συνεργασιών

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ανάπτυξη – Προώθηση προϊόντων και συνεργασιών
 • Γνώση - έρευνα της αγοράς γεωργικών εφοδίων και ανάπτυξη συνεργασιών με κορυφαίες εταιρίες του χώρου, με σκοπό τη μαζική εξυπηρέτηση των συνεργαζόμενων παραγωγών στις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς.
 • Μελέτες μεταποιητικών δράσεων και ανάπτυξης νέων προϊόντων.
 • Προώθηση των προϊόντων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.