Ξεκινήσαμε το 2010 διακρίνοντας τα προβλήματα της πρωτογενούς παραγωγής και την ευκαιρία ανάπτυξης για μας και για τους συνεργαζόμενους με εμάς παραγωγούς.

Ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει δράσεις τριών κατευθύνσεων: τεχνική υποστήριξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μεταποιητική δράση και προώθηση των παραγόμενων προϊόντων στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Κεντρική μας απόφαση είναι:

  • η στήριξη παραδοσιακών εκμεταλλεύσεων φυτικών ειδών όπως η ελιά και τα ακρόδρυα (φιστικιά, αμυγδαλιά, καρυδιά, φουντουκιά),
  • η ανάδειξη καλλιεργειών όπως η καστανιά, η συκιά και η ροδιά,
  • η ορθολογική οργάνωση εκμεταλλεύσεων μικρών οπωροφόρων φυτών όπως η αρώνια, το μύρτιλο, το σμέουρο, το ιπποφαές, το βατόμουρο, το goji berry, το golden berry και το pepino,
  • η κατευθυνόμενη καλλιέργεια παραδοσιακών εκμεταλλεύσεων οπωροφόρων δέντρων όπως η κερασιά, η ροδακινιά, η νεκταρινιά, η αχλαδιά, η δαμασκηνιά, ο λωτός κ.λ.π.,
  • η ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων επιλεγμένων αρωματικών φυτών, όπως η λουίζα και το τσάι,
  • η πειραματική αξιολόγηση φαινοτύπων οπωροφόρων δένδρων όπως η κρανιά, η κουμαριά, η αγριοδαμασκηνιά (τσαπουρνιά) με στόχο τη διερεύνηση των πιθανοτήτων δημιουργίας αποδοτικών επαγγελματικών εκμεταλλεύσεων.

Στόχος μας είναι οι κερδοφόρες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 

Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις για τις οποίες δεν είναι απαραίτητες τεράστιες καλλιεργούμενες εκτάσεις για να χαρακτηρίζονται ως βιώσιμες. Πως επιτυγχάνεται η κερδοφορία; Με μείωση του κόστους παραγωγής χειριζόμενοι τις κατακτήσεις της βασικής έρευνας και μετατρέποντάς τες σε απλή και κατανοητή εφαρμοσμένη γεωργική πρακτική.

Στόχος μας η παραγωγή ποιοτικών και πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων απαλλαγμένων από υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Τέλος, στόχος μας είναι η συμπόρευση με τον παραγωγό, όχι μιλώντας θεωρητικά αλλά ουσιαστικά.

Το κέρδος του παραγωγού και μόνο εξασφαλίζει το δικό μας εισόδημα και αυτό αποτελεί τη μοναδική μας επιδίωξη. Είμαστε πλέον σε θέση να απολαμβάνουμε τη συνεργασία μας με παραγωγούς που όταν αναλαμβάνουν κάποιο κόστος (επέμβασης - επένδυσης) ξέρουν και το γιατί και το πώς και το πόσο...