Προσεχώς: ανακοίνωση ημερομηνιών και χώρου συνάντησης των συνεργατών – παραγωγών μας με σκοπό τη χάραξη των γενικών κατευθυντήριων γραμμών όσο αφορά στην καλλιέργεια και στην προώθηση των παραγόμενων προϊόντων στην ελληνική και στις διεθνείς αγορές.