Προσεχώς: ανακοίνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και πρακτικής άσκησης σε καλλιέργειες μικρών οπωροφόρων (super fruits).