ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ

Οι ποικιλίες ενδιαφέροντος είναι η ελιά Καλαμών, Χαλκιδικής και Arbequina (σε συστήματα πυκνής φύτευσης). Οι εκμεταλλεύσεις των παραγωγών μας απλώνονται στο σύνολο της ηπειρωτικής Ελλάδας (Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία). Τα συστήματα πιστοποίησης που εφαρμόζονται είναι: Βιολογική Γεωργία και GlobalGap.

Ελιά Χαλκιδικής

elia-xalkidikis

Οι εκμεταλλεύσεις των παραγωγών μας εντοπίζονται στους Νομούς Χαλκιδικής, Καβάλας, Σερρών και Λάρισας.

elia-xalkidikis
kalamon

Ελιά Καλαμών

kalamon

Οι εκμεταλλεύσεις των παραγωγών μας εντοπίζονται στους νομούς Λακωνίας, Φθιώτιδας, Λάρισας.

Ελιά Υπέρπυκνης Φύτευσης (ποικ. Arbequina):

arbequina

Οι εκμεταλλεύσεις των παραγωγών μας εντοπίζονται στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Ηπείρου.

arbequina

Οι μορφές οργάνωσης των συνεργαζόμενων παραγωγών είναι: εταιρίες – ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί – ομάδες παραγωγών, εταιρίες και ιδιώτες.