ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ

Αρώνια

arwnia

Το δίκτυο PlantDirect έχει την ευθύνη για την καλλιέργεια αρώνιας σε έκταση μεγαλύτερη των 2000 στρεμμάτων, καλύπτοντας ποσοστό μεγαλύτερο του 80% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης στην Ελλάδα. Το σύνολο των εκμεταλλεύσεων είναι Βιολογικά πιστοποιημένο, ενώ χρησιμοποιούνται απολύτως εξειδικευμένα καλλιεργητικά πρωτόκολλα προσαρμοσμένα στο μικροκλίμα και στο εδαφικό προφίλ της καθεμιάς εκμετάλλευσης, ως αποτέλεσμα εκτενούς πειραματισμού και ερευνών. Ποικιλίες ενδιαφέροντος: Viking, Nero, Aaron, Hugin, Galicjanka 1 και 2.

arwnia
ippofaes

Ιπποφαές

ippofaes

Όσο αφορά στην καλλιέργεια του ιπποφαούς το δίκτυο μας έχει την ευθύνη για 150 και πλέον στρέμματα καλλιέργειας ιπποφαούς διαφόρων ποικιλιών (Leikora, Frugana, Sirola, Habego, Hergo, Chuyskaya κ.α.). Οι εκμεταλλεύσεις στο σύνολό τους είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο της Βιολογικής Γεωργίας και η στρατηγική καλλιέργειας είναι απολύτως κατευθυνόμενη και υποστηριζόμενη από επισκοπήσεις εξειδικευμένου προσωπικού και άρτια εργαστηριακή υποδομή.

Goji berry

Goji berry

Σχετικά με την καλλιέργεια goji berry, το δίκτυο μας συνεργάζεται με παραγωγούς σε Θεσσαλία και Μακεδονία, ενώ η συνολική καλλιεργούμενη έκταση ξεπερνά τα 200 στρέμματα. Οι εκμεταλλεύσεις στο σύνολό τους είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο της Βιολογικής Γεωργίας και η στρατηγική καλλιέργειας είναι απολύτως κατευθυνόμενη και υποστηριζόμενη από επισκοπήσεις εξειδικευμένου προσωπικού και άρτια εργαστηριακή υποδομή.

Goji berry
Raspberry

Σμέουρο – Βατόμουρο (Raspberry – Blackberry)

Raspberry

Το δίκτυο μας, ανέπτυξε για πρώτη χρονιά το 2013 εκμεταλλεύσεις σμέουρου και βατόμουρο. Πλέον, οι συνεργαζόμενες εκμεταλλεύσεις εκτείνονται σε Θεσσαλία, Ήπειρο και Μακεδονία σε συνολική έκταση 30 στρεμμάτων. Οι καλλιεργητικές τεχνικές και σ’ αυτή την περίπτωση είναι απολύτως κατευθυνόμενες ενώ το σύνολο των εκμεταλλεύσεων είναι πιστοποιημένο με βάση το πρότυπο GlobalGap.

Μύρτιλο

Μύρτιλο

Η καλλιέργεια του μύρτιλου είναι ιδιαιτέρως απαιτητική όσο αφορά στο εδαφικό προφίλ των υπό εγκατάσταση κτημάτων, παρόλα αυτά το δίκτυο μας συνεργάζεται με παραγωγούς σε Θεσσαλία και Μακεδονία που καλλιεργούν μύρτιλο σε συνολική έκταση μεγαλύτερη των 120 στρεμμάτων. Οι εκμεταλλεύσεις στο σύνολό τους είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα Βιολογικής Γεωργίας – GlobalGap, ενώ η στρατηγική καλλιέργειας είναι απολύτως κατευθυνόμενη και υποστηριζόμενη από επισκοπήσεις εξειδικευμένου προσωπικού και άρτια εργαστηριακή υποδομή.

Μύρτιλο
Golden berry – Pepino

Golden berry – Pepino

Golden berry – Pepino

Το δίκτυο μας κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου του 2014 ανέπτυξε σε ιδιωτικό επίπεδο 30 στρέμματα εκμετάλλευσης golden berry και 70 στρέμματα εκμετάλλευσης pepino. Για την ερχόμενη καλλιεργητική περίοδο τα συγκεκριμένα φυτικά είδη πρόκειται να καλλιεργηθούν σε επιλεγμένες περιοχές κατόπιν παραγγελίας από εμπορικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.


Οι μορφές οργάνωσης των συνεργαζόμενων παραγωγών είναι: εταιρίες – ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί – ομάδες παραγωγών, εταιρίες και ιδιώτες.